Facebook icon  twitter-icon
Menu

KAR – Kinderen en Armoede


Kinderen-en-armoede-kick0ff
 
Een project voor Kinderen in armoede

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het opgroeien in armoede jongeren belemmert in hun ontwikkeling. Armoede veroorzaakt achterstand op het gebied van gezondheid, onderwijs de sociaal-emotionele ontwikkeling en de toekomstmogelijkheden.

Er is in toenemende mate sprake van problematische schulden. Van de jongeren onder de 18 jaar leeft 12,5% in een huishouden met een laag inkomen. Dat zijn gemiddeld 3 jongeren per schoolklas. Het gaat in totaal om 430.000 kinderen en jongeren in Nederland.

De armoede onder kinderen is een groot probleem geworden, zo blijkt uit het onderzoeksrapport "Kinderen in Tel" uit 2012".

  • De stijging van kinder/jeugdmishandeling in Friesland is groter dan de stijging hiervan op Landelijk niveau;
  • De stijging van kinderen en jeugd in uitkeringsgezinnen in Friesland is groter dan de stijging hiervan op Landelijk niveau
  • De stijging van kinderen en jeugd in achterstandsgezinnen in Friesland is groter dan de stijging hiervan op Landelijk niveau
  • De stijging van het aantal kinderen in de jeugdzorg in Friesland is groter dan de stijging hiervan op Landelijk niveau
  • De stijging van het aantal werklozen jongeren in Friesland is het meest toegenomen ten opzichte van alle andere negatieve onderzoeksresultaten

Ook de stijging van het aantal tienermoeders in Friesland is groter dan de stijging hiervan op Landelijk niveau. De Stichting 'De Vonk' uit Tilburg voert sinds 2006 het project Doen en Meedoen in Noord-Brabant uit. Solidair Friesland wil dit project in de provincie Friesland introduceren. Solidair Friesland activeert vanuit haar katholieke levensbeschouwelijke achtergrond vrijwilligers tot een doelgerichte, maatschappelijke participatie. In dit kader vraagt Solidair Friesland actief aandacht voor samenlevingsproblemen, initieert projecten en brengt relaties tot stand tussen groepen vrijwilligers en mensen voor wie zij zich willen inzetten.

In het project Kinderen en Armoede is het onderwijs als speerpunt gekozen. De geplande activiteiten moeten ervoor zorgen dat jongeren uit arme gezinnen de mogelijkheid krijgen op school volwaardig mee te kunnen doen. Uitgangspunt is om de jongeren in armoedesituaties niet specifiek te benaderen, zodat stigmatisering vermeden wordt. Gestimuleerd wordt dat scholen een participatiebeleid ontwikkelen waardoor alle leerlingen mee kunnen doen op school. Hierdoor zullen zij meer ontplooiingskansen krijgen, de motivatie om op school te blijven wordt vergroot, voortijdig schoolverlaten (voortgezet onderwijs) wordt tegengegaan en de solidariteit op de scholen neemt toe. Het project 'Doen en Meedoen' heeft ook plaatsgevonden in de provincie Groningen en Brabant. De resultaten bij de scholen in Groningen én Brabant zijn positief.

Op verschillende basisscholen door de gehele provincie wordt bewustwording van het arm- rijk verschil gecreëerd.

  • De armoedesignalen worden (beter) herkend door de leerkrachten en MR-leden.
  • Leraren hebben meer kennis over de gevolgen van armoede en zijn door signaleren van de armoedesignalen beter geworden in het adequaat handelen.
  • De leerlingen ontwikkelen zich meer dan voor de bewustwording en verkrijgen meer zelfwaardering.

Door de goede ervaringen met dit project wordt de aanleiding om dit project door te voeren in de provincie Friesland groter.
Het project kan ook bij u in de buurt starten!
Meer weten? Neem contact op met Caroline Doelman via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon: 058-2130046